Skip links

GDPR

Inledning

Denna integritetspolicy gäller för dig som är besökare på vår webbplats, tar kontakt med oss via e-post eller kontaktformulär på vår hemsida eller är extern intressent (t.ex. företagsmäklare eller investerare).

Vem ansvarar för hantering av personuppgifter?

Verduro Group AB (org.nr 559350-4631) Gökvägen 6, 133 35 Saltsjöbaden (Nedan: Verduro) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i vårt kundregister. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, mejlar eller kontaktar oss via t.ex. epost eller telefon, deltar i personliga möten etc. Vi hämtar även data från publika källor. Typ av uppgifter (beroende på hur du kommer i kontakt med oss och vad ändamålet för uppgiften är) kan vara: namn, adress, personnummer, email, mobiltelefonnummer, telefonnummer.

Syfte och vad vi använder dina uppgifter till?

Verduro samlar dina personuppgifter av olika anledningar, men alltid med syftet att fullgöra våra åtaganden mot våra befintliga kunder och entreprenörer samt för att skicka ut information om vår verksamhet till utvalda potentiella kunder i form av mail och nyhetsbrev.

Laglig grund

För att kunna fullfölja våra åtaganden mot våra kunder och intressenter tillämpas laglig grund: Berättigat intresse och samtycke, samt i vissa fall lagen om penningtvätt.

Vem behandlar uppgifter?

Din integritet är mycket viktig för oss. Verduro ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi säljer inte personuppgifter.
För att kunna fullfölja våra åtaganden samarbetar Verduro med särskilda tredjepartsleverantörer avseende t ex. it-drift och programvaror. Dessa parter får i viss utsträckning ta del av personuppgifter. De får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Verduro anger. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.

Rätt att begära information

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Verduro. Om du önskar sådan information, ska du skicka in en skriftlig, undertecknad begäran till oss. Observera att en begäran via e-post eller fax inte kan godtas.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss så når du oss via post: Verduro Group AB, Gökvägen 6, 133 36 Saltsjöbaden.
Har du allmänna frågor kan du alltid höra av dig till oss via epost på info@verduro.se.

Senast uppdaterat 2022-03-02

This website uses cookies to improve your web experience.