Skip links
Verduro

Nu lanseras Verduro

Ett entreprenörsdrivet bolag med syfte att förvärva och driva sunda bolag med schyssta värderingar.

Nu slår Verduro upp portarna! Verduro Group AB är ett verksamhetsbolag vars affärsmodell består i att både bilda samt förvärva lovande företag, i ett relativt tidigt stadie, och med en stark tillväxtpotential. Bolagen ska verka inom vertikalerna hälsa, kost och träning.

Verduro supporterar aktivt sina bolag och portföljen består idag av Nutribe, dess dotterbolag Swiftr och Svenska Näringsakademin, samt Svensk Provtagning AB. Tillsammans bildar gruppen ett hälsonav med målet att rikta in sig till kunden genom livet. Med fokus på hälsa och wellness skapar Verduro en stabil plattform och en struktur för ökad tillväxt och lönsamhet i portföljbolagen.

Som grundare till Verduro står näringsfysiologerna Fredrik Paulún och Martin Brunnberg, träningsentreprenören Johanna Sucasas Wictorén och First Venture Sweden AB.

VD för Verduro blir Johanna Sucasas Wictorén, grundare av Swiftr: ”Verduro är ett entreprenörs-, och värderingsdrivet ”power house” och jag ser verkligen fram emot att genom Verduro möjliggöra en plattform för kunskapsöverföring och synergier mellan våra förvärvsbolag. Strategin är glasklar – att växa tillsammans där vi backar upp entreprenörsstarka företag med fokus på att förändra världen till det bättre. Vi jobbar med extremt kompetenta team och det finns så mycket driv och upparbetad know-how i respektive bolag som bara väntar på att tas till nya höjder. Verduro blir en katalysator och en fantastisk möjlighet till att kapitalisera på detta och omdefiniera hur vi konsumerar hälsa, kost och träning i framtiden.”.

”Efter många år som entreprenör och investerare inom hälsa har jag fått möjligheten att tillsammans med bland andra First Venture grunda Verduro Group AB. Jag för över mina egna innehav i Svensk Provtagning, Nutrilight, Nutribe och Swiftr till Verduro Group AB, och jag kommer att verka som affärsutvecklare i bolaget. Övriga delägare är tillträdande VD:n Johanna Sucasas Wictorén och näringsfysiolog Martin Brunnberg som jag har lång historik med och vi är tillsammans ett starkt och framgångsrikt team med tydliga roller. Det innebär att jag kan vara operativ i de olika verksamheterna och samtidigt fokusera på investeringar i, och göra förvärv av, lämpliga bolag inom kost, hälsa och träning. Detta är nästa naturliga steg för mig i mitt entreprenörskap och jag ser fram mot många år av ett fruktbart samarbete.” säger Fredrik Paulún, medgrundare till Verduro Group AB.

David Wendel, VD på First Venture säger: ”Intresset för och medvetenheten kring hälsa, kost och träning fortsätter att växa explosionsartat och vi ser en tydlig trend i att fler och fler människor vill göra aktiva val som förbättrar deras hälsa och livskvalitet. Samtidigt ser vi att utvecklingen av nya tekniska plattformar inom hälsobranschen främst fokuserar på reaktiv vård av redan uppkomna sjukdomar. Jag tror inte att den typen av vård är det effektivaste sättet att förbättra hälsa och välmående på lång sikt och jag ställer mig även tveksam till att investera i bolag vars affärsmodell bygger på att människor ska kastas in och ut ur sjukvården. På First Venture vill vi istället driva proaktiva hälsoincitament och förebyggande av sjukdomar, något som på ett tydligt sätt fångas upp av Verduro Groups befintliga vertikaler och framtidsvisioner. Vi är väldigt glada över att vara en del av att bygga framtidens hälso-, kost- och träningsbolag tillsammans med etablerade entreprenörer som Johanna Sucasas Wictorén, Fredrik Paulún och Martin Brunnberg”.

Läs mer om Verduro Group och dess verksamhet här.

För vidare information, vänligen kontakta:
Johanna Sucasas Wictorén, VD Verduro Group AB
Tel: +46 733 89 41 11
E-post: johanna.sucasas.wictoren@gmail.com

Om Verduro Group AB

Verduro är ett verksamhetsbolag vars affärsmodell består i att både bilda, samt aktivt identifiera, utvärdera och förvärva lovande företag, i ett relativt tidigt stadie och med en stark tillväxtpotential, inom vertikalerna hälsa, kost och träning.

Verduro supporterar aktivt sina bolag och portföljen består idag av Nutribe, dess dotterbolag Swiftr och Svenska Näringsakademin, samt Svensk Provtagning AB. Verduro planerar för att bygga på med ytterligare bolag som passar in i vertikalerna hälsa, kost och träning. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.verduro.se

Lämna en kommentar

This website uses cookies to improve your web experience.